home
Profiel Visie Ervaring Contact Algemene Voorwaarden
Uitgevoerde opdrachten

         Kantelaar BETERapp, Bloei | Organisatieadvies, februari 2014 - juli 2015

         Manager ad-interim EAD Sinai Centrum, december 2011 - april 2012, 16 uur per week

Dit betreft, naast de dagelijkse leiding, de aandachtsgebieden informatievoorziening, zorginkoop, zorgadministratie en ICT.

         Procesbegeleider bij Samenwerkingsproject van eerste lijnspraktijken, maart 2011 - september 2012

Dit betreft het begeleiden van het proces van een door ZonMw gesubsidieerd project voor de totstandkoming van een samenwerking van eerste lijnspraktijken in Ede en omstreken. Dit heeft geresulteerd in De Binnenplaats.

         Adviseur (i.s.m. Bloei) bij De Banjaard, maart 2011 - oktober 2011

Dit betreft het begeleiden van een project dat het implementeren van centraal agendabeheer binnen de hele organisatie ten doel heeft.

         Manager ad-interim Kliniek Sinai Centrum, februari 2011 - september 2012, gemiddeld 28 uur per week

De kliniek bestaat uit 2 afdelingen Langdurige Zorg en 2 opname-afdelingen (Volwassenen en Ouderen), 90 medewerkers (64 FTE) en heeft een jaaromzet van 6,4 miljoen euro.

         Adviseur (i.s.m. Bloei) bij De Jutters, februari 2010 - april 2011

Dit betreft het uitvoeren en begeleiden van een project dat het maken en implementeren van op inhoud gebaseerde zorgpaden bij alle Behandelcentra van De Jutters en matching van kennis met vraag en aanbod als uitgangspunt heeft. Onderwerpen zoals logistiek, financiŽn, informatievoorziening, capaciteitsvraagstukken, (centraal) agendabeheer en integratie in registratiesystemen en EPD komen uitgebreid aan de orde.

         Adviseur (i.s.m. Bloei) bij Lucertis, januari 2010 - maart 2011

Dit betreft het uitvoeren en begeleiden van een project dat het maken en implementeren van op inhoud gebaseerde zorgpaden bij alle (generalistische) teams van Lucertis en matching van kennis met vraag en aanbod als uitgangspunt heeft. Onderwerpen zoals logistiek, financiŽn, informatievoorziening, capaciteitsvraagstukken, (centraal) agendabeheer en integratie in registratiesystemen en EPD komen uitgebreid aan de orde.

         Manager ad-interim afdeling Ouderen en team VERSUS (volwassenen) RIAGG Amersfoort & Omstreken, augustus 2010 - februari 2011, 24 uur per week

Dit betreft de dagelijkse leiding van 4 teams, bestaande uit 37 medewerkers (27,5 FTE) met een jaaromzet van 2,5 miljoen euro.

         Manager ad-interim afdeling Ouderen RIAGG Amersfoort & Omstreken, juni 2009 Ė januari 2010, 14 uur per week

Dit betreft, naast de dagelijkse leiding, het maken van een bedrijfskundige analyse (zorgpaden, logistiek, DBCís en productiesturing) van de drie verschillende teams en het verkennen van de strategische positie van de psychogeriatrie in de regionale keten. De afdeling bestaat uit 22 medewerkers (17 FTE) en heeft een jaaromzet van 1,6 miljoen euro.