home
Profiel Visie Ervaring Contact Algemene Voorwaarden
Persoonlijk profiel

Sinds het afronden van mijn studie Bedrijfseconomie (mei 2002) werk ik (Tim Kops, 1978) in de GGZ als (interim)manager en stafmedewerker/adviseur, bij verschillende instellingen waar men zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen aanbiedt. Ik durf mezelf daarom een multi-inzetbare GGZ-specialist te noemen, niet alleen gebaseerd op mijn kennis van de sector, maar zeker ook vanwege mijn vermogen aan te sluiten bij de mensen uit het primair proces. Begin 2009 besloot ik TKare op te richten.

Als manager heb ik bewezen de taal van professionals te spreken. Dit stelt mij in staat om snel vertrouwen, duidelijkheid en rust te brengen bij de mensen met wie ik werk. Ik ben een bevlogen mens. Een bouwer die graag luistert naar het verhaal van de medewerkers en tegelijkertijd zijn oordeel vormt en visie ontwikkelt. Mijn aanpak is resultaatgericht en daadkrachtig.

Mijn sleutel tot succes als manager ligt in een zestal punten. Ik geloof dat als het mij lukt om de eerste vijf in praktijk te brengen dat ik overal iets goeds tot stand kan brengen:

 • Moedig zijn en durf tonen
 • Ontspannen en onbevangen rondlopen
 • Contact maken
 • Visie hebben op het werkveld, hoe de organisatie zich hiertoe verhoudt/hierin werkt en hier naar handelen
 • Afspraken maken en nakomen
 • Intelligent zijn
 • Als stafmedewerker/adviseur heb ik de ontwikkeling van DBC's in de GGZ op de voet gevolgd en heb ik veel kennis opgebouwd van de financiering en zorgregistratie binnen de sector. Tevens behoren informatievoorziening, zorgprogrammering, zorglogistiek en het beschrijven en optimaliseren van processen tot mijn vakgebieden. Ik ben analytisch sterk, denk conceptueel en ben creatief in het bekijken van situaties en het vinden van oplossingen.

  Dienstenprofiel

  Mijn kwaliteiten komen het best tot hun recht op plaatsen waar de bedrijfsvoering structuur behoeft of op zorgafdelingen waar bedrijfsvoering of behandelbeleid moeten worden geÔmplementeerd of nieuw leven moeten worden ingeblazen. Ook als er rust en duidelijkheid moet worden gebracht in teams of een afdeling heeft u aan mij een goede. Klik op de onderstaande diensten voor meer informatie:

  Implementatie BETERapp

  Met de BETERapp stapt u in de toekomst. Niet met ťťn been, maar volledig. In de toekomst gaan de dingen anders dan u gewend bent. En dat is wennen. De neiging om weer terug te stappen, zal zo nu en dan groot zijn. Maar terugstappen uit de toekomst kan niet, met de BETERapp staat u er middenin. In de toekomst is het druk; uw medewerkers, uw cliŽnten, huisartsen, hulpverleners van andere organisaties, hun cliŽnten, ze zijn er allemaal. En als ze er nog niet zijn, dan zullen ze komen, vroeg of laat. In de toekomst gaat het om samenwerken voor en vooral met de cliŽnt. Met de BETERapp heeft u het middel in handen, nu moet u het nog leren gebruiken. Ik kan u helpen de toekomst te organiseren, zodat u, uw medewerkers ťn uw cliŽnten niet meer terug willen naar het vertrouwde verleden. Wellicht tot ziens in de toekomst!

  Interim-management

 • integraal management primair proces of bedrijfsvoering
 • organisatieontwikkeling (primair proces of bedrijfsvoering)
 • projectmanagement (gericht op logistiek, informatievoorziening, EPD, (her)inrichting processen, etc.)
 • Advies

 • over de vertaling van beleid en doelstellingen in operationele systemen
 • over het (her)inrichten van de organisatie van de bedrijfsvoering
 • over het (her)inrichten van de processen van de bedrijfsvoering
 • over logistieke vraagstukken binnen het primair proces
 • over het (her)inrichten van de informatievoorziening
 • over het maken van procesbeschrijvingen en het doorvoeren van procesverbeteringen
 • Naast advies over bovenstaande onderwerpen kunt u TKare ook inschakelen bij het in praktijk brengen van het advies.

  Coach bedrijfsvoering

  Het belang van een breed gedragen bedrijfseconomische visie op het werk in de GGZ neemt in hoog tempo toe. Inzicht in logistieke bottlenecks en de gevolgen van de invoering van DBC's zijn voorbeelden van uiterst belangrijke thema's. Voor veel managers in de GGZ is het werken met deze materie nieuw. Mijn ervaring is dat zij snel op weg kunnen worden geholpen bij het in de vingers krijgen van het bedrijfseconomische deel van hun werk. Met coaching kan TKare hier een effectieve bijdrage aan leveren.

  Er zijn verschillende vormen van coaching denkbaar. TKare maakt samen met u een coachingsplan op maat. Coaching kan ook gecombineerd worden met een adviesopdracht of samenvallen met een interim-managementperiode.